Team

Over Ons

De Rolversterker is een product van De Goede Werker

Als professional wil je kwaliteit leveren. Heldere rollen en goede werkrelaties zijn daarbij essentieel. De Goede Werker helpt de werkomgeving creëren waarin elke professional een optimale kwaliteit van werken kan leveren.

In onze adviestrajecten, workshops, (team)coaching en intervisie staan we met professionals stil bij hun - soms verschuivende - rollen binnen teams en afdelingen. Verantwoordelijkheden maken we inzichtelijk en bespreekbaar. De inhoudelijke betrokkenheid en expertise van medewerkers vormen altijd het uitgangspunt. Hiermee komen we snel tot een hogere kwaliteit van werken in alle lagen van de organisatie.

Organisatieadviesbureau De Goede Werker werd in 2012 opgericht door André Kalden en Myra van Zwieten.

Vanuit twee totaal verschillende achtergronden kwamen zij tot een gedeelde visie op professionaliteit. Als management consultant in de corporate sector wist André hoe lastig het in praktijk kan zijn verantwoordelijkheden eenvoudig inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Als cultuurpsycholoog in een academisch ziekenhuis gebruikte Myra nieuwe methoden om artsen op nieuwe manieren stil te laten staan bij hun eigen verantwoordelijkheid rondom medisch-ethische kwesties.

Deze gecombineerde expertise leidde tot de ontwikkeling van een even uniek als eenvoudig model over professionaliteit en verantwoordelijkheid. Dit 3-Richtingenmodel vormt de inhoudelijke basis van de Rolversterker.

Zie voor de overige diensten degoedewerker.nl

Contact

Interesse om met ons samen te werken, wil je een licentie voor de app aanvragen, of heb je andere vragen?