Over de App

Reflectietools

Als professional wil je graag kwaliteit leveren. Dus wil je begrijpen welke invloed je werkomgeving heeft op je eigen functioneren. Kom je hierin voldoende tot je recht?

Dragen je werkrelaties bijvoorbeeld bij aan jouw focus op de inhoud van je werk? Of leiden ze hier juist van af? Met de reflectietools van de Rolversterker zijn rollen neutraal en laagdrempelig te bespreken. Zonder ingewikkeld gedoe. Hierdoor kun jij je blijven richten op datgene waarvoor je bent aangesteld. Resultaat: een hoge kwaliteit van werken, in de breedste zin van het woord.

Meer Kwaliteit

Werkplezier en Voldoening

Samenwerking zonder ruis

Veilig werkklimaat

Ons model

3-Richtingenmodel

Het 3-Richtingenmodel vormt de basis van de Rolversterker. Als professional functioneer je altijd vanuit een rol. In elke rol heb je drie soorten verantwoordelijkheden: verantwoordelijkheden op gebied van Zorg, op gebied van Samenwerking, en van Legitimering. In het model staat elke verantwoordelijkheid in een andere symbolische richting geplaatst: voor, zij en achter.

goedewerkermodel.png

Met het 3-Richtingenmodel bieden we een gemeenschappelijke taal die het makkelijker maakt om na te denken over je rol en daarover met elkaar het gesprek aan te gaan. Elke rol definiëren wij op eenzelfde manier, aan de hand van deze drie soorten verantwoordelijkheden.

Kort gezegd:

  • Bij uitvoer van je werk draag je altijd zorg voor iets of iemand.
  • Dat zorgdragen doe je in samenwerking met anderen.
  • En in een context waarbij sprake is van een zekere legitimering.

De gemeenschappelijke taal en het schematisch beeld van het 3-Richtingenmodel komen terug in alle reflectietools van de Rolversterker.

Een beknopte uitleg van het model is te vinden in deze PDF. Wil je nog dieper in het 3-Richtingenmodel duiken? Lees dan nu ons boek “Werken zonder Ruis”.

Lees ons boek

Werken zonder ruis

Ruis in de onderlinge omgang, van subtiel tot extreem, maakt het werk vaak onnodig ingewikkeld. Dit is enorm frustrerend voor professionals die graag het beste in zichzelf naar boven halen.

Het boek 'Werken zonder ruis' biedt een helder kompas voor wat je in de omgang op het werk van elkaar mag verwachten. Uitgangspunt is het principe van rolhelderheid, op basis van een definitie die voor elke professional en in elke werksetting geldt.

Rolhelderheid biedt houvast voor een sociaal veilige omgang. De vraag of je gedrag dienstbaar is aan je rol is daarbij leidend. Rolhelderheid neemt ook de voedingsbodem weg voor grensoverschrijdend gedrag. Op het werk is je professionele rol immers de grens die iedereen allereerst in acht dient te nemen.

Bekijk de app

De eerste reflectietool, de Rol in kaart, is gratis en onbeperkt te gebruiken. Wil je in jouw organisatie ook de andere tools gaan gebruiken? Neem dan contact met ons op voor een offerte op maat. Elke organisatie is anders. Daarom stemmen we onze diensten altijd af op ieders specifieke behoefte.

Contact

Interesse om met ons samen te werken, wil je een licentie voor de app aanvragen, of heb je andere vragen?